Utrecht Manifest

Utrecht Manifest

Op deze website blikken we terug op de voorgaande edities van Utrecht Manifest en documenteren we de activiteiten rond de huidige editie, Utrecht Manifest 5. Tegelijk willen we een platform bieden aan hedendaagse reflecties op geëngageerde vormgeving en de relatie tussen ontwerp en maatschappij.
programma
UM0 - 12 mei 2015

Slotmanifestatie 26 juni: Design for the Good Society

26 Juni a.s. staat Social Design centraal tijdens de slotmanifestatie in de Pastoe fabriek te Utrecht. Wij vieren op deze dag de afronding van onze 10-jarige zoektocht met de presentatie van het boek ‘Design for the Good Society’ en Het Manifest.
timeline
update
UM5 - 24 oktober 2014

Power of Design: Interview Alastair Fuad-Luke door Ed van Hinte

Als programmaonderdeel van de 5e aflevering van Utrecht Manifest vond op 24 Oktober 2014 in het auditorium van het Van Abbemuseum in Eindhoven het publieke interview plaats dat Ed van Hinte hield met environmental scientist en design activist Alastair Fuad-Luke, in de context van de Dutch Design Week 2014. Een belangrijke inzet van het gesprek was, zoals Van Hinte stelde, om het begrip ‘design’ te slopen en daarna met verfriste blik opnieuw te benoemen. De slides die van Hinte voor het gesprek had geprepareerd konden worden opgevat als de hoofdstukken ervan. Bij het zien van een sfeerbeeld van editie 2013 van het ‘What Design can Do!’ conferentie in Amsterdam – voor Van Hinte symbool voor het thema ‘de taal van het ontwerp’ – merkte Fuad-Luke op dat er in die slogan een diepe misvatting schuilgaat :

Werkelijk sociaal design zou zich veel vragender en beschikbaarder moeten opstellen, en zichzelf niet op de borst moeten kloppen voor wat het al dan niet probleemoplossend vermag! Volgens Fuad-Luke zou dit bold statement getransformeerd moeten worden tot de open vraag: ‘wat zou ik als designer voor jou kunnen betekenen?’
update
UM1 - 06 juni 2014

‘We wilden vooral vragen stellen’ - Tim Vermeulen over Utrecht Manifest 1

Als projectleider van de eerste editie stond Tim Vermeulen aan de wieg van Utrecht Manifest. We blikken samen met Vermeulen terug op de begindagen, toen Utrecht Manifest nog niet biënnale voor social design heette, maar voor ‘geëngageerde vormgeving’.
update
UM5 - 06 juni 2014

Het ontwerp van het sociale - Een gesprek over social design tussen Henk Oosterling en Nynke Tromp

Waar het in het jonge vakgebied van social design vaak aan ontbreekt, is een scherpe visie op wat nu de unieke bijdrage van de ontwerper zou moeten zijn. Dat stellen filosoof-activist Henk Oosterling en sociaal ontwerper-onderzoeker Nynke Tromp vast in vurig tweegesprek over de verhouding van ontwerp en maatschappij.
update
UM5 - 06 juni 2014

Designing the Social - A Discussion on Social Design between Henk Oosterling and Nynke Tromp

There is one thing that the philosopher and activist Henk Oosterling and the social designer cum researcher Nynke Tromp agree on without any reservation: the recently developed field of social design still lacks is a clear perception of just what the designer’s unique contribution should be.
update
UM2 - 05 juni 2014

Max Bruinsma over Utrecht Manifest 2

Ed Annink, intendant van Utrecht Manifest 2, overleed in 2012 op 55-jarige leeftijd na een ziekbed. Max Bruinsma werkte als redacteur en vertaler nauw met hem samen voor de biënnale van 2007. We vroegen Bruinsma om terug te blikken op de deze tweede editie, die als thema Duurzaamheid had. Welke beweegredenen lagen ten grondslag aan de keuze van het thema en de programmaonderdelen?
EdMaxCaptein_th.png
Ed Annink en Max Bruinsma met oorkonde van Leipziger Buchmesse, Café Captein, Amsterdam, maart 2011. Foto: Rein Jansma
update
UM5 - 05 juni 2014

Facing Papanek

The program of the kick-off event of the 5th edition of Utrecht Manifest in December 2013 may have been a bit too dense, Rosa te Velde writes in her impression of the afternoon. On the other hand, the event made a welcome exception to the rule that social design may exclusively be discussed among designers.
UM1212PreviewIMG2069overview_th.png
update
UM5 - 05 juni 2014

Proposition for a ‘Skeletor Methodology’: The Curious Case of Holmes’ ‘Smart’ Murder Castle

Boris Čučković observes a rupture between the discourse of the creative industries and the critical framing of socio-economic issues in the humanities and social sciences. In this contribution Čučković speculates on the possibility of bringing into view the unchallenged problem-solving premises of contemporary design practice through spooky cases of crime design ingenuity. Surprisingly it is Skeletor, the ultimate villain in Mattel's Masters of the Universe franchise, who acts as Čučković' guide on his speculative expedition through design history.